€10 korting op je eerste maand
15
:
00

Algemene gebruiksvoorwaarden
en kledingverhuur

De onderstaande algemene voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen u en LE CLOSET.

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR JE TE ABONNEREN OP ONZE PRODUCTEN GA JE AKKOORD MET DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U HET NIET EENS BENT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, NEEM DAN ALSTUBLIEFT GEEN ABONNEMENT OP DE AANGEBODEN PRODUCTEN. WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE WIJZIGEN EN EVENTUELE WIJZIGINGEN WORDEN VAN KRACHT NA DE WIJZIGINGSDATUM.

1. Generaal

Dit gedeelte betreft de algemene voorwaarden met betrekking tot de verhuur van artikelen van LE CLOSET via lecloset.fr. Onze producten kunnen worden gehuurd door minderjarigen, maar het abonnement moet worden afgesloten met toestemming van een volwassene. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de voorwaarden alleen accepteren en producten bestellen met toestemming van uw ouders of wettelijke voogd. Elke box bestaat uit 5 items en kan zo lang als je wilt in je bezit blijven zolang je je maandabonnement blijft betalen.

2. Maandelijkse kosten, creditcard

De huurkosten voor de producten bestaan alleen uit uw maandelijkse abonnement (zoals vermeld op de website) plus een eventuele verzekering als u zich wilt abonneren.
Door u te abonneren op het abonnement, machtigt u ons om maandelijks de kosten in rekening te brengen die overeenkomen met het abonnementsbedrag dat op de site wordt vermeld. Uw bankkaart wordt belast met een frequentie van 30 dagen vanaf uw abonnement tot de opzegging van uw abonnement door uw aanvraag via het helpcentrum in te dienen.
Als u telefonisch om opzegging van uw abonnement vraagt, kan de verzending van uw kasten worden stopgezet. De opzegging van uw abonnement is van kracht na ontvangst van uw laatste Closet in onze gebouwen.
En elke kast die na uw vervaldatum wordt ontvangen, wordt gefactureerd voor de volgende maand.

3. De service

a. Levering

De leveringen worden volgens onze dienstregelingen uitgevoerd door onze dienstverleners. We kunnen niet garanderen dat er geen vertraging is of dat er dozen verloren gaan als gevolg van de provider. De verzonden producten kunnen afwijken van wat je aan je kast hebt toegevoegd als alle bestelde producten niet langer beschikbaar zijn in de huidige voorraad.

b. Garanties

Als een van de producten niet de juiste maat heeft, kunt u de producten naar ons retourneren volgens de retourprocedures (zie bijbehorende sectie). Er wordt onmiddellijk een nieuwe kast/pakket naar u teruggestuurd. Er kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

c. Drukken

Elk item wordt, in het geval dat het wordt hergebruikt en na gebruik wordt geretourneerd, behandeld door een professionele stomerijservice. We zullen elk item met de grootste zorg grondig inspecteren, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleine problemen die aan onze aandacht zijn ontsnapt.

D. Terugkeer

We bezorgen je een vooruitbetaalde pakbon voor de gratis retourzending. Instructies worden bij elk pakket gevoegd.

4. Jouw verplichtingen

a. Ontvangst van de producten

Na levering ben je verantwoordelijk voor de artikelen. In het geval dat een ongeldig adres wordt verstrekt, is LE CLOSET niet verantwoordelijk voor verloren producten. Bovendien kan het opgeven van een ongeldig adres leiden tot vertragingen en extra bezorgkosten.

b. Gebruik van producten.

U gaat ermee akkoord de producten met zorg te behandelen en ze in dezelfde staat terug te sturen als toen u ze ontving. U bent volledig verantwoordelijk voor het verlies, de vernietiging en de beschadiging van de artikelen, ongeacht de oorzaak (behalve slijtage bij normaal gebruik). Als het product in onbruikbare staat aan ons wordt geretourneerd, geef je ons toestemming om de prijs in rekening te brengen voor het vervangen/repareren van het artikel in kwestie.

c. Betaling

In geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen, gaat u ermee akkoord onze procedurekosten te betalen om het verschuldigde bedrag terug te vorderen (inclusief advocaatkosten). We behouden ons het recht voor om uw abonnement op elk gewenst moment te beëindigen als u afwijkt van een regel van deze overeenkomst of om een andere reden.

D. E-mailadres

We gebruiken de gegevens die op onze site zijn verzameld om u commerciële e-mails te sturen. Als u ze niet meer wilt ontvangen, kunt u op de link in de e-mail klikken wanneer deze beschikbaar is.

e. Beperking van de garantie

De garanties in sectie 3 zijn alleen op u van toepassing, kunnen alleen door u worden aanvaard en kunnen niet worden toegeschreven of toegepast aan derden.

5. Verantwoordelijkheden

LE CLOSET kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of verlies van artikelen. Beperkte schadevergoeding: LE CLOSET AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID ALS DE SCHADE NIET HOGER IS DAN DE KOSTEN VAN EEN KWART VAN HET MAANDABONNEMENT DAT U BETAALT. U BENT ALS ENIGE EN EXCLUSIEVE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE PROCEDURES TEGEN U EN VOOR SCHADE VEROORZAAKT TIJDENS UW GEBRUIKSPERIODE VAN DE PRODUCTEN.

6. Divers

Deze voorwaarden vormen alle voorwaarden tussen u en LE CLOSET. Alleen LE CLOSET kan deze voorwaarden wijzigen. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of te beëindigen. Deze voorwaarden zijn allemaal geldig onder voorbehoud van naleving van de Franse wetgeving. Als een vermelding van deze voorwaarden in strijd is met de Franse wetgeving, is deze vermelding niet van toepassing, maar de rest van de voorwaarden blijft volledig geldig.

Algemene huurvoorwaarden voor kleding

1. Algemeen: Verhuur van kleding en accessoires en niet kopen.

De voorwaarden van deze overeenkomst bevatten alle voorwaarden met betrekking tot uw huur van LE CLOSET-producten. U gaat ermee akkoord en erkent dat u kleding en accessoires huurt die eigendom zijn van LE CLOSET. Onze kleding en accessoires kunnen worden gehuurd voor gebruik door minderjarigen, maar de verhuur moet gebeuren met instemming van een volwassene. Je kunt maar één (1) kast tegelijk huren. In elke kast is er een maximale selectie van vijf items (verhuur van drie (3) kledingstukken en twee (2) accessoires).

2. Verhuur van kleding en accessoires:

Het huren van de vijf (5) items geeft je het recht om normaal gebruik te maken van de gehuurde kleding en accessoires. U erkent ook dat de artikelen het exclusieve eigendom zijn van LE CLOSET.

3. Huurprijzen

De huurprijs bedraagt een maandelijkse vergoeding van negenenvijftig euro en negenennegentig cent (59,99). De huurprijs is inclusief:
- de huur van de vijf (5) items
- verzendkosten (retour en retour)
- schoonmaakkosten
LE CLOSET behoudt zich het recht voor om de artikelen te kopen tegen de door LE CLOSET vastgestelde prijs.

4. Duur van de huur

Je huurt vijf (5) items (drie (3) kledingstukken en twee (2) accessoires) zolang je wilt, zolang je je maandabonnement blijft betalen.
Je hebt al een retourenvelop gestempeld waarmee je de gehuurde kleding, sieraden en accessoires naar ons kunt terugsturen.

5. De gehuurde spullen

De artikelen die op de website www.lecloset.fr worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet te huur op het moment dat de kast wordt verzonden.
LE CLOSET zal alles in het werk stellen om u de door u geselecteerde artikelen ter beschikking te stellen, maar kan zich er niet toe verbinden om alle artikelen beschikbaar te houden, als ze al verhuurd zijn of in de stomerij liggen.
Hieronder vindt u de (niet-uitputtende) lijst van artikelen die te huur worden aangeboden op de site www.lecloset.fr in uw kledingdozen:
- verhuur van kleding
- verhuur van rokken en broeken
- verhuur van tops
- verhuur van jassen, truien en vesten
- verhuur van sieraden
- verhuur van modeaccessoires

6. Schade

In geval van schade (verbranding, haken, vlekken) gaat u ermee akkoord geen reparaties door uzelf of door derden uit te voeren. Alleen LE CLOSET is bevoegd om de aangerichte schade te behandelen.
Eventuele schade moet door de klant worden gemeld.
In geval van onherstelbare schade, verlies of diefstal zal LE CLOSET, na kennisgeving van de schade aan de klant, de door LE CLOSET vastgestelde aankoopprijs voor het lid betalen die op het overzichtsblad is vermeld.
Taal van de site
© 2024 DE KAST